A gyermekkori depresszió rizikótényezői

Támogató: NIMH: (National Institute of Mental Health, USA) MH056193

Az amerikai Pittsburghi Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem Gyermekpszichiátriai Osztálya között létrejött kutatás a gyermekkori depresszió pszichológiai és genetikai rizikótényezőinek vizsgálatát tűzte ki célul. A vizsgálat során olyan családokat kerestünk, amelyekben egy vagy több gyermek depresszióban szenved és ahol legalább egy biológiai szülő elérhető volt. További kritériumként szerepelt, hogy korban megfelelő testvér is legyen a családban. Az életkori határ 7 és 15 év között volt, a testvéreknek 7 és 18 év között kellett lennie.

A gyermekek szűrését és a kutatásba való bevonását 1999. 11. 01 és 2005. 07. 01. között végeztük. Magyarországon 23 kutatóhelyen – gyermekpszichiátriai ambulancián, gondozókban és kórházi osztályokon – zajlott a gyermekek szűrése, a kutatásról való informálása, beleegyeztetése, valamint a diagnosztikus vizsgálata. Mindösszesen 28.533 gyermeket szűrtünk, akik közül 840-en egyeztek bele a részvételbe. További 256 gyermek került be a kutatásba a kezelőorvosok javaslatára.

Minden gyermeknél diagnosztikus interjúval ellenőriztük a gyermekkori depresszió jelenlétét. A gyermek állapotáról tájékoztattuk a szülő által megadott kezelőorvost, hogy a kutatás során szerzett diagnosztikus és egyéb információkat a gyermek kezelése során hasznosítani tudja. Azoknál a gyermekeknél, ahol a depresszió diagnózisa igazolódott, vér- és szájnyálkahártya vétel történt minimum 3 főtől a családban (a depressziós gyermekkel együtt). A biológiai mintákból genetikai vizsgálat történt.

Az összes diagnosztikus adat és biológiai minta kódszámmal lett jelölve, hogy a teljes anonimitást biztosítsuk.

Az utánkövetési fázisban minden gyermek és testvér tesztcsomagot kapott évente, mellyel a hangulatzavar tüneteire kérdeztünk rá. Akinél a tünetek fennálltak, azt ismétlő interjúra hívtuk, hogy állapotának változását nyomon kövessük.

Kutatási eredményeinket hazai és nemzetközi konferenciákon előadtuk, különböző tudományos szaklapokban publikáltuk.

Közlemények: